ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ВІД 01.06.2015 РОКУ КОРИСТУВАЧАМ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ "SkyTaxi Driver – работа в такси"

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі – Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі – Користувач), є офіційною пропозицією "SkyTaxi", тобто компанії, що діє під комерційним позначенням "SkyTaxi" (далі – "SkyTaxi") і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають із будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцептувала цей Договір, прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Замовник», спільно іменовані – «Сторони».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

"SkyTaxi" – особа (компанія), яка має право на використання комерційного найменування "SkyTaxi" та забезпечує функціонування Сервісу, доступ до якого забезпечується через Веб-сайт, Мобільні додатки та шляхом дзвінку на телефонний номер (066) 765-11-77, та яка надає за плату інформаційні послуги Замовникам щодо доступу до Сервісу "SkyTaxi" за допомогою Мобільного додатку "SkyTaxi Driver – работа в такси".

Сервіс "SkyTaxi" – це можливість використання технологічної платформи за допомогою мобільного додатку "SkyTaxi Driver – работа в такси", що дозволяє отримувати інформацію про наявні замовлення на перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки, а також організації спілкування між Користувачем, Клієнтом та Замовником, в тому числі прийняття платежів за дорученням Замовника.

Веб-сайт – skytaxi.in.ua.

Мобільний Додаток – додаток для мобільних пристроїв "SkyTaxi Driver - работа в такси" для iOS, Android.

Телефонний номер (066) 765-11-77 – телефонний номер, за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом "SkyTaxi".

Замовник – фізична або юридична особа, яка, як Сторона цього Договору придбала інформацію у "SkyTaxi", за допомогою Мобільного додатку "SkyTaxi Driver - работа в такси".

Користувач – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі або доставку відправлення в пункт призначення.

Особовий рахунок – розміщена в Мобільному Додатку "SkyTaxi Driver - работа в такси" , інформація (доступ до якої надається після введення ідентифікаційного номера (логіна) та пароля) про авансові платежі, про нараховані бонуси, про рух грошових коштів, утриманих (списаних) з балансу в якості оплати послуг "SkyTaxi", а також штрафів.

Логін (ID) – унікальний номер (набір символів) котрий присвоюється «Замовнику» після реєстрації на Веб-сайті "SkyTaxi"

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалась на Веб-сайті.

Баланс особового рахунку – різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, внесеного «Замовником» на рахунок "SkyTaxi" і сумою коштів, списаних "SkyTaxi" з особового рахунку, як плату за надані інформаційні послуги, який відображається для перегляду в Мобільному додатку після введення «Замовником» особистого ідентифікатора.

Авансовий платіж – внесення Замовником грошових коштів на рахунок "SkyTaxi" в спосіб, визначений на Веб-Сайті (у тому числі через платіжні термінали, інтернет-банкінг, іншими способами не забороненими чинним законодавством України, а також від імені інших уповноважених осіб із зазначенням Логіну Замовника), що відображається збільшенням Балансу рахунку Замовника.

Списання коштів з особового рахунку – списання "SkyTaxi" коштів за рахунок авансових платежів Замовника в рахунок оплати придбаної інформаційної послуги, що відображається зменшенням Балансу особового рахунку.

Замовлення – інформація, наявна в Сервісі "SkyTaxi" щодо замовлення на перевезення або доставку, яка включає адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Користувач або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Послуги з перевезення – перевезення пасажирів, доставка багажу або відправлення, ручної поклажі в пункт призначення, яка надається Замовником як перевізником самостійно, не залежно від "SkyTaxi".

Вартість послуги з перевезення – грошова сума, яка повинна бути отримана або отримана Замовником від Клієнта за надану послугу з перевезення, що включає в себе відповідні податки і збори, витрати, пов’язані із її наданням, виходячи з вказаної Користувачем інформації орієнтовного маршруту.

Придбання інформаційної послуги (інформації) – це момент вчинення дії Замовником, яка свідчить про обрання ним конкретного Замовлення з інформації в Мобільному Додатку, шляхом обрання варіанту «Прийняти» щодо певного Замовлення.

Клієнт – особа, яка уклала в усній формі двосторонній Договір перевезення з Замовником в результаті отримання Замовником інформаційної послуги шляхом доступу до Сервісу "SkyTaxi".

Договір – цей публічний договір, умови та правила, викладені на Веб-сайті та/або Мобільному додатку.

Платіж через Мобільний додаток – платіж, здійснений за допомогою банківського чи мобільного оператора або іншого способу оплати, який використовується Клієнтом через Мобільний додаток "SkyTaxi", щоб оплачувати Вартість послуги з перевезення.

Заборонені до перевезення предмети – не можуть бути перевезені за допомогою Сервісу "SkyTaxi" або прийняті в якості відправлення для Доставки наступні предмети за невиключним списком, зокрема: дорогоцінне каміння, вироби із дорогоцінних каменів та металів, тварини і рослини, зброя та складові частини зброї, моделі зброї, їх повнорозмірні моделі та точні копії; вибухові речовини (за класифікацією ІАТА), людські залишки, антикваріат, хутро окремо від особи, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки окремо від особи, порнографія або інші предмети, заборонені до перевезення відповідно до законодавства; будь-які документи, що засвідчують особу, окремо від особи.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором "SkyTaxi" самостійно або із залученням третіх осіб зобов'язується надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом надання доступу до Сервісу "SkyTaxi" в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти вказані послуги та здійснити їх оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання Замовником послуги з перевезення.

2.2. Інформаційні послуги за цим Договором надаються шляхом надання доступу до електронних ресурсів Сервісу "SkyTaxi" після реєстрації на Веб-сайті. Інформаційні послуги можуть складатись з отримання доступу Замовником до наявної в Сервісі "SkyTaxi" інформації про наявність потенційних замовлень на перевезення від третіх осіб (Користувачів), зокрема, адреси пунктів відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, інші подробиці інформаційного повідомлення, яке повідомив Надавач інформації, і яке пов’язане із наданням послуг з перевезення безпосереднім Клієнтам.

2.3. "SkyTaxi" не надає за цим Договором послуг з перевезення будь-яким особам, в тому числі ні Користувачам, ні Клієнтам, ні іншим особам.

2.4. Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Цей Договір є публічним і до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

3. УКЛАДАННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір є укладеним з конкретною фізичною або юридичною особою з моменту вчинення такою особою Акцепту в порядку та спосіб, визначений цим Договором.

3.2. Акцепт здійснюється шляхом реєстрації на Веб-сайті.

3.3. Надання послуг в повному обсязі за цим Договором здійснюється виключно після внесення Замовником першого авансового платежу у будь-якій сумі на розсуд Замовника, яка дозволяє підтримувати позитивний Баланс рахунку Замовника, а також є достатньою для придбання інформаційних послуг на умовах попередньої оплати. "SkyTaxi" може здійснити надання на власний розсуд будь-якої частини послуг, передбачених цим Договором, Замовнику за фактом встановлення Мобільного додатку та створення Облікового запису.

3.4. Зміни до цього Договору можуть вноситись шляхом розміщення його нової редакції на сайті "SkyTaxi" та/або Мобільному додатку, в тому числі шляхом випуску оновлення для Мобільного додатку. Вказані зміни діють з моменту їх оприлюднення і є однаковими для всіх Сторін цього Договору. У випадку, якщо Замовник не погоджується із його умовами внаслідок таких змін, він протягом 10 календарних днів у письмовій формі повідомляє про це "SkyTaxi". В усіх інших випадках, в тому числі якщо Замовник продовжив споживати інформаційні послуги за цим Договором і залишив або сплатив будь-які грошові кошти на користь "SkyTaxi", зміни до цього Договору вважаються акцептованими Замовником.

3.5. Для повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в разі припинення (розірвання) цього Договору, Замовник у письмовій формі повинен повідомити свої чинні банківські реквізити або реквізити належної йому банківської картки, на яку має здійснюватися повернення залишку невикористаної суми авансового платежу, внесеного ним раніше на рахунок "SkyTaxi". "SkyTaxi" не несе відповідальності у випадку надання Замовником неправильних або неповних реквізитів або реквізитів, не належних йому особисто, внаслідок чого, перерахована сума залишку авансового платежу не була отримана Замовником.

3.6. Замовник має право в будь який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом видалення Мобільного додатку та письмово повідомивши про це "SkyTaxi" за десять календарних днів до дня розірвання на Viber за телефоном (066) 765-11-77.

3.7. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами, фактом акцепту цього Договору Замовник надає "SkyTaxi" дозвіл на проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів у випадку їх необхідності; у випадку якщо Замовник є фізичною особою, він надає "SkyTaxi" дозвіл на обробку своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії, якщо це пов’язано із відносинами, що випливають з даного Договору.

3.8. Укладаючи цей Договір Замовник гарантує, що:

– згідно з законом має право на укладння угод, щоб використовувати Сервіс "SkyTaxi" для надання Послуг з перевезення;

– досконало ознайомився, повністю розуміє та погоджується дотримуватися цього Договору, включно з усіма зобов'язаннями, що передбачені в цьому Договорі;

– вся інформація, яку надано Замовником, є точною, правильною та повною;

– Замовник забезпечить правильність та актуальність даних у Обліковому записі, а також буде постійно оновлювати інформацію;

– Замовник не буде дозволяти іншим особам використовувати свій Обліковий запис, не будете передавати його третім особам.

3.9. "SkyTaxi" має право не приступати до надання доступу до Сервісу "SkyTaxi" або припинити його надання в разі виникнення у Замовника перед "SkyTaxi" або третіми особами, залученими за допомогою Веб-сервісу, Мобільного додатку, або телефонного номеру (066) 765-11-77, простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. "SkyTaxi" зобов’язується:

– надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом доступу до Сервісу "SkyTaxi" в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

– здійснювати консультування Замовника щодо використання Веб-сайту та/або Мобільного додатку;

– сприяти Замовнику у виконанні Замовлень шляхом уточнення, при необхідності та за наявності можливості, у Користувача попередньої інформації про маршрут, а також у Замовника про вартість маршруту для безкоштовного передання цієї інформації Користувачеві та Клієнту в межах функціоналу Сервісу "SkyTaxi", на їх запит.

4.2. "SkyTaxi" має право:

– не надавати послуги Замовнику якщо залишок коштів на Особовому рахунку Замовника дорівнює або менший ніж 0,00 грн. (Нуль гривень), або в інших випадках - на власний розсуд. При цьому "SkyTaxi" не зобовязане в даному разі повідомляти Замовника про причини припинення надання послуг;

– тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку з плановими та/або не плановими роботами, модернізацією Сервісу "SkyTaxi" або іншими подібними обставинами;

– припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку із повідомленням про розірвання Договору, яке надійшло від Замовника, неакцепту змін до цього Договору;

– невідкладно отримувати від Замовника всю інформацію, пов’язану із послугами з перевезення, яку він надав або надаватиме Клієнту в результаті придбання у "SkyTaxi" інформаційної послуги, та при необхідності, безкоштовно надавати таку інформацію Користувачу, який надав Замовлення, у тому числі у вигляді смс повідомлень, щодо орієнтирів вартості та орієнтирів часу надання послуги з перевезення Замовником.

4.3. Замовник має право:

– використовувати отримані інформаційні послуги у своїй діяльності з перевезення пасажирів, багажу та доставки відправлень з додержанням вимог чинного законодавства України;

– розірвати цей Договір в односторонньому порядку без пояснення причин в порядку, визначеному цим Договором;

– на повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в порядку, визначеному цим Договором (але не пізніше шести місяців від дати останнього замовлення або дати внесення авансового платежу);

– відмовити в наданні послуг з перевезення в разі виявлення Заборонених до перевезення предметів.

 4.4. Замовник зобов’язується:

– повідомляти про готовність придбати у "SkyTaxi" інформаційні послуги, передбачені цим Договором, в порядку, передбаченому Мобільним додатком;

– на власний розсуд приймати, відхиляти або ігнорувати Замовлення, доступ до яких Замовник отримує згідно умов цього Договору;

– добросовісно використовувати придбані у "SkyTaxi" інформаційні послуги, не допускаючи скарг Користувачів, Клієнтів та завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– вчасно та якісно надавати послуги з перевезення своїм Клієнтам за інформацією, придбаною у "SkyTaxi";

– оплачувати послуги "SkyTaxi";

– за усним запитом "SkyTaxi" або уповноваженої ним особи, негайно повідомити всі подробиці використання наданої за цим Договором інформації;

– додержуватись всіх вимог чинного законодавства при отриманні результатів від використання інформаційних послуг;

– не передавати інформацію, отриману від "SkyTaxi" третім особам без дозволу "SkyTaxi";

– дотримуватись всіх правил, пов’язаних з доставкою пасажирів та відправлень, а також надання послуг з перевезення, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– самостійно нести відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, у разі порушення чинного законодавства щодо надання послуг з перевезення;

– у випадку відмови без поважних причин від надання послуг з перевезення Клієнту за придбаним у "SkyTaxi" інформаційним повідомленням, своєчасно повідомити про це "SkyTaxi", з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– вживати всіх заходів для недопущення відмови від надання послуг з перевезення Клієнту, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– стежити за технічною справністю автомобіля, тримати кузов і салон автомобіля в чистоті, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– забезпечити подачу у вказаний в Замовленні час, точно за вказаною в повідомленні адресою, із забезпеченням комфортної посадки Клієнтів, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– невідкладно надавати "SkyTaxi" всю інформацію, пов’язану із ціноутворенням послуги з перевезення, яку він надав або збирається надати Клієнту в результаті отриманої від "SkyTaxi" інформаційної послуги, для забезпечення, у випадку необхідності та можливості, попередньо надавати "SkyTaxi" таку інформацію Користувачу;

– бути ввічливим і стриманим у відносинах із своїми Клієнтами, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi";

– сплатити штраф за порушення своїх зобов’язань у випадках передбачених цим Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

5.1. В процесі надання інформаційних послуг Замовник сплачує "SkyTaxi" їх вартість за кожний момент фактичного придбання інформації, на умовах попередньої оплати.

5.2. Вартість кожної придбаної за цим Договором інформаційної послуги через Мобільний додаток визначається в Мобільному додатку згідно поточної вартості послуг "SkyTaxi" в певному регіоні та в певний час, у відсотковому відношенні від вартості наданої Замовником Клієнту послуги із перевезення, за кожний момент придбання інформації, якщо інформація стосується послуги з перевезення, наданої безпосередньо Сервісом "SkyTaxi".

5.3. Вартість послуг може бути зменшена/збільшена "SkyTaxi" тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд "SkyTaxi". Згідно з умовами, передбаченими цим Договором, "SkyTaxi" зобов’язується повідомити про це Замовника шляхом опублікування інформації на Веб-сайті "SkyTaxi" або в Мобільному Додатку.

5.4. Для оплати послуг Замовник здійснює авансовий платіж згідно п.3.3. цього Договору. Наступні авансові платежі здійснюються у будь-якій сумі, що дозволяють підтримувати позитивний Баланс рахунку Замовника у розмірі, не менше 0,00 грн.(нуль гривень).

5.5. Сума авансового платежу відображається на Особовому рахунку Замовника і становить його баланс.

5.6. Після настання моменту фактичного придбання інформаційної послуги, "SkyTaxi" здійснює списання з Особового рахунку Замовника коштів, які відповідають вартості інформаційної послуги, визначеної згідно умов цього Договору.

5.7. Якщо Замовник протягом 5 (п’яти) днів після придбання послуги "SkyTaxi" не пред’явить письмову претензію за допомогою Viber на номер телефону (066) 765-11-77 щодо якості наданої інформаційної послуги, то послуга вважається наданою у повному обсязі та належним чином.

5.8. Під час оплати інформаційних послуг Замовник повинен використовувати виключно грошові кошти, банківські рахунки та банківські картки, належні йому особисто. У випадку залучення Замовником третіх осіб до оплати придбаних ним у "SkyTaxi" інформаційних послуг на підставі цивільних Договорів укладених ним з третіми особами, як то використання банківської картки дружини/чоловіка та в усіх інших випадках, Замовник несе самостійну відповідальність перед такими третіми особами за використання їх коштів. Будь-які кошти, які надійшли "SkyTaxi" із посилання на Логін Замовника, вважаються такими, що надійшли від Замовника, незалежно від особи, яка здійснила таку оплату, та всі заяви від таких осіб щодо повернення сплачених коштів розглядатися "SkyTaxi" не будуть та повинні вирішуватися між таким платником та Замовником безпосередньо, без залучення "SkyTaxi".

5.9. "SkyTaxi" не має права здійснювати перевірку джерел походження коштів, які використані Замовником для оплати придбаних у "SkyTaxi" інформаційних послуг.

5.10. Наступним Замовник дозволяє та доручає "SkyTaxi" виступати в якості обмеженого торгового агента виключно з метою стягнення від імені Замовника Вартості послуги з перевезення, сплачених Користувачем або Клієнтом через послугу Платежі через Мобільний додаток. Замовник погоджується з тим, що будь-які платежі, здійснені через послугу Платежі через Мобільний додаток, вважаються такими ж, як і платежі, які безпосередньо надходять Замовнику, та відображаються на його Обобовому рахунку та можуть бути використані для проведення взаємних розрахунків Сторін за цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. "SkyTaxi" не відповідає перед Користувачами, Клієнтами Замовника та самим Замовником, а також перед державними органами, органами місцевого самоврядування та третіми особами за зобов’язаннями Замовника або за будь-які порушення, допущені Замовником в результаті здійснення ним діяльності із надання послуг з перевезення.

6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.3. У разі отримання скарг від Користувачів Сервісу "SkyTaxi", Клієнтів Замовника, які вказують на порушення Замовником своїх зобов'язань за цим Договором або за договорами перевезення, укладеними між Користувачем, Клієнтом та Замовником, наприклад, використання технічно несправного транспортного засобу, надання послуг з перевезення Клієнта з істотним запізненням, відмова від надання послуг з перевезення Клієнта без поважних причин та в інших випадках, які свідчать про порушення прийнятих на себе Замовником зобов’язань, а також у разі недостатності коштів на Особовому рахунку Замовника, "SkyTaxi" в односторонньому порядку має право тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку, а у разі не усунення порушень протягом розумного строку, або повторності порушень, припинити надання послуг такому Замовнику за цим Договором або розірвати Договір в односторонньому порядку.

6.4. У випадках виявлення "SkyTaxi" обставин недобросовісного виконання Замовником умов цього Договору, випадках надходження на адресу "SkyTaxi" обґрунтованих письмових або усних скарг від Користувачів, Клієнтів Замовника або третіх осіб, пов’язаних із недобросовісним використанням придбаної у "SkyTaxi" інформаційної послуги Замовником у своїй діяльності, при наданні послуг з перевезення, такі випадки вважаються Сторонами як безспірні випадки завдання шкоди діловій репутації "SkyTaxi" і тягнуть за собою обов’язок Замовника сплатити штраф, розмір яких зазначається у Мобільному додатку та на Веб-сайті. Замовник погоджується, що "SkyTaxi" має право утримувати суму нарахованих штрафів із Особового рахунку Замовника,

6.5. Сплата штрафу у випадках передбачених цим Договором не звільняє Замовника від виконання обов’язків та усунення порушень. Також сплата штрафу не позбавляє "SkyTaxi" права на розірвання Договору, або обмеження чи припинення доступу до Мобільного Додатку.

6.6. Сторони погодили, що повну відповідальність за будь-яке порушення будь-яких законів та підзаконних нормативно-правових актів, які можуть виникнути внаслідок надання Послуг з перевезення, несе виключно Замовник.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

7.2. При неможливості врегулювати Сторонами розбіжностей, спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладено на невизначений строк.

8.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником та "SkyTaxi", у випадках та порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

8.3. Договір також може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

9.2. До форс-мажору, зокрема, але не виключно, відносяться:

– пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха;

– військові дії, антитерористичні операції, страйки, збої в роботі платіжних систем та мережі інтернету, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

9.3. Строк виконання зобов’язань Сторін за цим Договором продовжується на строк дії обставин форс-мажору. В разі, якщо такі обставини тривають більше, ніж 3 (три) місяці поспіль, Сторони мають право на розірвання цього Договору із посиланням на такі форс-мажорні обставини.

10. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

10.1. Сторони усвідомлюють та погоджуються, що цей Договір не є трудовим Договором, не є Договором підряду, і що "SkyTaxi" надає Замовнику виключно інформаційні послуги за цим Договором на платній основі.

10.2. Замовник надає Клієнтам послуги з перевезення на власний ризик. Замовник самостійно та за власний рахунок здійснює обладнання транспортного засобу відповідно до вимог законодавства, при необхідності отримує всі передбачені дозволи та ліцензії для здійснення діяльності з перевезення пасажирів, самостійно веде облік та сплачує податки і збори, пов’язані з наданням ним послуг з перевезення Клієнтам, та несе самостійну відповідальність за результати такої діяльності.

10.3. Замовник усвідомлює і погоджується з тим, що "SkyTaxi" не виступає його податковим агентом щодо будь-яких податків та зборів, які стягуються на території України відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку із акцептуванням даного Договору.

10.4. "SkyTaxi" має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови Договору в будь-який час шляхом публікування інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

10.5. "SkyTaxi" має право організовувати та проводити строкові акції, у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, запроваджувати та скасовувати бонусні та інші заохочувальні програми.

10.6. Замовник поінформований і погоджується з тим, що Мобільний Додаток може бути тимчасово недоступний з технічних причин, зокрема, у зв’язку із проблемами пов’язаними з функціонуванням мережі інтернету, через планові роботи, технічні неполадки або модернізацію програмного забезпечення Сервісу "SkyTaxi", відсутністю мережі на мобільних пристроях через збої в роботі мобільних операторів тощо. У зв’язку із такими обставинами "SkyTaxi" не гарантує конкретну або мінімальну наявність доступу до Мобільного Додатку і Замовник не має з цього приводу претензій до "SkyTaxi".

10.7. Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що має повну цивільну дієздатність, дійсні права на керування транспортним засобом, має на законних підставах у користуванні транспортний засіб у технічно справному стані, придатний для здійснення перевезень, право здійснювати перевезення пасажирів та багажу, усі необхідні дозволи, і зобов’язується дотримуватись правил перевезення та вимог чинного законодавства щодо здійснення своєї діяльності з надання послуг перевезень.

11. ЛІЦЕНЗІЯ

11.1. Відповідно до цієї Угоди "SkyTaxi" надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на:

– доступ до Мобільного додатку і використання Мобільного додатку на особистому пристрої Користувача виключно з метою користування Сервісом "SkyTaxi";

– використання виключно інформації та отримання доступу до неї через Мобільний додаток, в тому числі для комерційного використання.

11.2. Будь-які права, які прямо не передбачено цим Договором, належать та залишаються за "SkyTaxi".

11.3. Погоджуючись з умовами цього Договору в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, поширюваної по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена законодавством.

11.4. Сторони погоджують, що виключні права на Сервіс "SkyTaxi" та його зміст: платформа "SkyTaxi", Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст (за винятком новинної стрічки), графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об'єкти права інтелектуальної власності, є виключною власністю правовласника і не можуть бути використані без письмової згоди правовласника.

11.5. Ці Умови не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання найменування "SkyTaxi", Веб-сайту та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених його функціональними можливостями та цим Договором.

11.6. "SkyTaxi" може надавати мітки, етикетки, наліпки чи інші позначки, що відносяться до "SkyTaxi" або іншим чином вказують на те, що Замовник використовує Сервіс "SkyTaxi". За цим Договором Замовнику надається невиключна, несубліцензована, непередавана ліцензія на використання таких знаків, і лише для того, щоб вказати, що Замовник надає Послуги з перевезення за допомогою Мобільного додатку. Після закінчення дії цього Договору Замовник зобов’язаний негайно видалити будь-які ознаки, що відносяться до знаку для товарів та послуг (комерційного найменування) "SkyTaxi".

11.7. Замовник не має права:

– відтворювати і поширювати Мобільний додаток, в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди правовласника;

– змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з програмним кодом, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів Мобільного додатку, створення похідних творів, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Додатку "SkyTaxi", будь-яких його компонентів без письмової згоди правовласника;

– користувач не має права змінювати і / або видаляти найменування Додатку "SkyTaxi", знак охорони авторського права (©) або інші вказівки на правовласника.

12. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

12.1. Умови цього Договору регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

12.2. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України

12.3. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.